Gyülekezet Kispest szívében
Szentföldi zarándoklatok
Gyülekezeti kirándulások
Gyermekbibliakörök
Pozsonyi kórus Kispesten
Gyülekezet Kispest szívében Szentföldi zarándoklatok Gyülekezeti kirándulások Gyermekbibliakörök Pozsonyi kórus Kispesten

Dr. Szebeni Olivér (1928 – )

Dr. Szebeni Olivér Budapesten született 1928. november 13-án, iparos családban. Édesanyja ágán több generációs baptista. Már öt évesen járt vele a pesterzsébeti gyülekezetbe, ahol elfogadta Jézus Krisztust. 1947. február 2-ikán Bretz Emil baptizálta, éppen abban az évben, amikor befejezte a középiskolát. Budapesten tanult a szemináriumban és egyetemi előadásokat látogatott. Megtérése óta nagyon szerette a Szentírást …

TOVÁBB »

Dr. Nagy József (1915-1985)

A dunántúli Cecén született, 1915. május 14-én. Szülei hívő emberek voltak, édesapja szabómester volt. Öt gyermeke közül József volt a harmadik. Újpesten, 1934-ben vette föl a hitvalló keresztséget. A második világháború után, 1947-ben nyert lelkipásztori felavatást Pécelen. Egyházi pályáján gyorsan haladt: 1938-ban teológiai tanár, később egyházelnök, alelnök és több más fontos tisztség birtokosa. Ő volt …

TOVÁBB »

Ifj. Udvarnoki András (1902-1984)

A gyülekezet alapítójának családi köréhez tartozott. Budapesten, 1902. október 15-én született. 15 éves korában állt be önként Jézus Krisztus ifjú seregébe. Az édesapja baptizálta 1917 pünkösdjén. Nem készült lelkésznek, inkább a zene és a technika érdekelte. Azért szívesen segített az édesapjának a lelkiek szolgálatában. A húszas években megvásárolt Tahi ifjúsági táborban évente nagy örömöt szerzett …

TOVÁBB »

Dr. Tresánszky Vilmos (1901–1955)

Baptista hívő családban, kilenc gyermek között ő volt a középső. Diósgyőrben, 1901. május 13-ikán született. Korán jutott félárvaságra. Az egykor oly hírneves nehézipari vállalatnál, a diósgyőri vasgyárban dolgozott az édesapja, akit korán elragadott a halál. 14 éves korától a fiú is ugyanott kezdett dolgozni. 17 évesen döntött és Varga Sándor, ottani prédikátor baptizálta. A családból …

TOVÁBB »

Dr. Udvarnoki Béla (1897-1992)

Dr. Udvarnoki Béla Őrszentmiklóson (ma: Őrbottyán) született 1897. december 24-én. Amikor elfogadta Jézus Krisztust 12 éves volt és az újpesti német prédikátor, Gerwich György baptizálta. A bibliai keresztség szép rendben ment végbe a Duna vizében. Olyan rendkívüli látvány volt, hogy az éppen közlekedő gőzhajó lelassult és az utasai csodálkozó érdeklődéssel figyeltek. Dr. Udvarnoki tanulmányait Amerikában …

TOVÁBB »

Csopják Attila (1853–1934)

Szepes megyében, Merény községben született. A szülőföldjén magyarok, németek (cipszerek) és szlovákok éltek. Ez a német lakosság mutatott legnagyobb mértékű lojalitást a magyarság iránt a Kárpát medencében lezajlott történelmi viharok közben. Csopják Attila középiskolai végzettsége az akkori alkalmaztatási viszonyoknak megfelelően pénzügyminisztériumi tisztviselővé és a Baptista Hitközség első elöljárójává (1906-1908) tette. Polgári állásában hatáskörébe tartozott az …

TOVÁBB »

Id. Udvarnoki András (1865–1945)

A kispesti gyülekezet alapító lelkipásztora Szadán született 1865. november 26-án. Isten hívó szavát 18 éves korában hallotta meg és hitét Budapesten, Meyer Henrik által kiszolgáltatott baptizma (vízbemerítés) által pecsételte meg. Jézus Krisztusnak hűséges követője maradt élete végéig. Nemcsak ennek a gyülekezetnek volt az alapítója. Legnagyobb érdemének tekinthetjük a független magyar baptista közösség létrehozását (Meyer H. …

TOVÁBB »