NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET

A felvétel 2018. március 30-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet nagypénteki istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor

VIRÁGVASÁRNAP: „TISZTÍTSD MEG SZÍVED JERUZSÁLEM NÉPE!”

A felvétel 2018. március 25-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet virágvasárnapi istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: „Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: „Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben …

TOVÁBB »

DÉL-PESTI ZENEI NAPOK

A felvétel 2018. március 21. szerdán és 22. csütörtökön készült a dél-pesti zeneiskolák tavaszi diák- és művésztanárok koncertjéről.

Isten dicsőítése

A felvétel 2018. március 18-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdetett Pollák Dávid lelkészgyakornok.

PÉLDÁZAT A BOLOND GAZDAGRÓL

A felvétel 2018. március 11-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdetett Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: „Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!” De ő így válaszolt: „Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek?” Azután ezt mondta nekik: „Vigyázzatok, és …

TOVÁBB »

SZOLGÁLJATOK AZ ÚRNAK ÖRÖMMEL

A fölvétel 2018. március 4-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet úrvacsorával egybekötött istentiszteletén. Ekkor iktattuk be a gyülekezet újonnan megválasztott elöljáróság tagjait is. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor Bibliai textus: „Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: ‘Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, …

TOVÁBB »