SOLI DEO GLORIA! – HÁLAADÓNAP KISPESTEN

A felvétel 2017. október 29-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet Hálaadó Napján. Az ünnepi istentiszteletünkön a reformáció ötödik jelmondata, a “Soli Deo Gloria! – Egyedül Istené a dicsőség!” gondolata került a fókuszba. Hálaadónapunkon a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet énekkara és zenészei voltak a vendégeink, akik nagyszerű segítséget nyújtottak Teremtő Istenünk dicséretben. Az igehirdetés szolgálatát Révész Lajos, …

TOVÁBB »SOLI DEO GLORIA! – HÁLAADÓNAP KISPESTEN

SOLUS CHRISTUS – EGYEDÜL KRISZTUS

KRISZTUS AZ EGYEDÜLI KÖZBENJÁRÓ ISTEN ÉS AZ EMBEREK KÖZÖTT A felvétel 2017. október 22-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: “Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. …

TOVÁBB »SOLUS CHRISTUS – EGYEDÜL KRISZTUS

A NÁZÁRETI JÉZUS LÁBNYOMÁBA SZEGŐDVE JERUZSÁLEMBEN

Az Éjféli Kiáltás Misszió szentföldi zarándokútjaiból összeállított film. A bibliai tanulmányút lelki vezetője Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, a dokumentumfilm készítője Cserna Gábor volt. Jeruzsálem, Jeruzsálem, Te szépen épített város…

SOLA GRATIA – EGYEDÜL KEGYELEM ÁLTAL

A felvétel 2017. október 15-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Pollak Dávid lelkészgyakornok. Bibliai textus: “Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem …

TOVÁBB »SOLA GRATIA – EGYEDÜL KEGYELEM ÁLTAL

SOLA FIDE – EGYEDÜL HIT ÁLTAL

A felvétel 2017. október 8-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: “Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a …

TOVÁBB »SOLA FIDE – EGYEDÜL HIT ÁLTAL

HORDOZZÁTOK EL AZ ERŐTLENEK GYENGESÉGÉT!

A felvétel 2017. október 1-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: “Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan meg van írva: “A te gyalázóid gyalázásai …

TOVÁBB »HORDOZZÁTOK EL AZ ERŐTLENEK GYENGESÉGÉT!