NEM SZÉGYELLEM AZ EVANGÉLIUMOT!

A felvétel 2017. április 23-án vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor Bibliai textus: „Szeretném, testvéreim, ha tudnátok: sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa …

TOVÁBB »

HÚSVÉTI ÜZENET: „EL A KÖVET! – JÉZUS ÉL!”

A teljes húsvétvasárnap délelőtti istentisztelet: A felvétel 2017. április 16-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet húsvétvasárnapi istentiszteleten. Délelőtti igehirdető: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Délutáni igehirdető: Pollák Dávid teológiai hallgató Bibliai textus: „Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. A hét …

TOVÁBB »

JÉZUS BEVONULÁSA JERUZSÁLEMBE

Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor Bibliai textus: „Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: „Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide. Ha …

TOVÁBB »

PAX TV: A BIBLIA TANÍTÁSA SZEGÉNYSÉGRŐL, GAZDAGSÁGRÓL

A Pax tv Kút műsorában az anyagiakról, szegénységről és gazdagságról beszélgetünk a Biblia alapján. Hogyan éljen egy keresztény ember az anyagi javaival? Hogyan hordozza el a hívő ember az anyagi nehézségeket? Mit jelent kincseket gyűjteni a mennyben? Miként alakítja a megtérés a pénzhez való viszonyunkat. Az adás vendégei Ibolya Réz intézményvezető (Üdvhadsereg – hajléktalan ellátás) …

TOVÁBB »

REGIONÁLIS NŐKONFERENCIA KISPESTEN

2017. március 19-én vasárnap Regionális Nőkonferenciára került sor a Kispesti Baptista Gyülekezetben. Szinte hagyománnyá vált, hogy minden esztendő tavaszán a nemzetközi nőnap környékén igen szép létszámban jönnek össze a délpesti nők és asszonyok gyülekezetünkben, hogy a Biblia fényében nyerjenek eligazítást teremtettségükből fakadó családi, közösségi életük hétköznapi kérdéseiről. Ez évben „Az evangélium hatalma az életünkben.” címet …

TOVÁBB »

VEDD EL TŐLEM EZT A POHARAT

A felvétel 2017. április 2-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: „Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt tanítványaihoz: „Üljetek le itt, amíg imádkozom.” Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk: „Szomorú az én …

TOVÁBB »