Home > 2017 > január

EGYETEMES IMAHÉT KISPESTI ZÁRÓALKALMA

Heti téma: Megbékélés – Krisztus szeretete szorongat. (2.Kor. 5,14-22) Vasárnapi igeszakasz: “Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” (2.Kor. 5,20) Igét hirdetnek 3-3 percben: Boros András (görög katolikus) Harkai Ferenc (református), Ablonczy Kálmán...

MENJÜNK ÁT A TÚLSÓ PARTRA!

A felvétel 2017 január 22-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: “Amikor este lett, Jézus így szólt hozzájuk: “Menjünk át a túlsó partra.” Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt,...

HONNAN ADATOTT JÉZUS HATALMA?

HONNAN ADATOTT JÉZUS HATALMA? A felvétel 2017. január 15-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor Bibliai textus: “Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az...

PROTESTÁNSKÉNT RÓMÁBAN

Rómában, Vatikán állam központjában, a Szent Péter Bazilika előtti terén készített videofelvételen összefoglalás hangzik el a város antik történelmi emlékei, Ferenc pápánál tett hivatalos audiencia kapcsán, majd egy rövid tanítás hangzik el Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levele alapján...

Az Aliansz Imahét Kispesti Programja

ALIANSZ IMAHÉT – 2017 DÉL-PESTI PROGRAMJA A 2017. január 8 – 15 imahét anyaga letölthető az Aliansz honlapjáról: http://www.aliansz.hu/js/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Aliansz_Imahet_2017.01.08-15.pdf Január 8. Vasárnap -19:00 Helyszín: MET Méltóság Temploma – Kispest (Bp. 1196 Budapest, Fő út 110.) Igehirdető: Meenich András (MPE...