HA ISTEN VELÜNK, KI LEHET ELLENÜNK?

A felvétel 2016. október 30-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet reformációs istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor Bibliai textus: „Mert ő (Krisztus) szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most …

TOVÁBB »

OKTÓBER 23: „RABOK LEGYÜNK, VAGY SZABADOK?

A felvétel 2016. október 23-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentisztén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor Bibliai textus: „Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek… Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, …

TOVÁBB »

NEKIFESZÜLVE FUTOK EGYENESEN A CÉL FELÉ…

Az Európa TV „Ébredés” című műsorában került sor arra a személyes hangvételű életrajzi portréra, amelyben Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész-baptista lelkipásztort kérdezte élete jelentősebb eseményeiről Léman Jenő riporter NEKIFESZÜLVE FUTOK EGYENESEN A CÉL FELÉ… (1. RÉSZ) NEKIFESZÜLVE FUTOK EGYENESEN A CÉL FELÉ… (2. RÉSZ)

HÁLAADÁSSAL ÁLDOZZ ISTENNEK!

A felvétel 2016. október 16-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet Hálaadó Ünnepén. A délelőtti istentiszteletre a felvidéki/szlovákiai Komárom-Szentpéterről is érkeztek vendégek. Isten igéjét Dóczé Bálint lelkipásztor hirdette. A gyülekezet prózai és ének-zenei szolgálatába a felvidéki vendégek is bekapcsolódtak.

Az idősebb nemzedék tisztelete

A felvétel 2016. október 9-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Pollák Dávid teológus hallgató. Bibliai textus: „Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlevő igazságban szilárdak vagytok. De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint …

TOVÁBB »

Választás előtt, választás után…

A felvétel 2016. október 2-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor Bibliai textus: „Józsué másnap korán reggel fölkelt, fölkerekedtek Sittímből, és eljutottak a Jordánhoz; ő meg Izráel fiai mindnyájan. Ott táboroztak, mielőtt átkeltek volna. Három nap múlva végigmentek az elöljárók a táboron, és ezt parancsolták a népnek: Ha azt látjátok, hogy …

TOVÁBB »