Hálaadás Füredi Kamilla afrikai misszionárius életéért

A Kispesti Temetőkertben vettünk végső búcsút Füredi Gabriella Kamilla afrikai misszionáriustól 2016. július 29-én a feltámadás reménységében.
Mindenek előtt hálaadással tekintettük végig Füredi Kamilla gazdag életútját, amit kispesti gyülekezetének lelkipásztora Dr. Mészáros Kálmán, a baptista egyház korábbi elnöke ismertetett.
A vigasztalás igéit Papp János, a baptista egyház elnöke hirdetett. A határontúli magyar baptisták képviseletében először Pardi Félix, az erdélyi baptisták elnöke, majd Dr. Herjeczki Géza, az észak-amerikai magyar baptisták alelnöke szólt. A sírnál Durkó István misszióigazgató hirdette a feltámadás igéit. Hálaadó imádságban Dr. Fazekas László, a cleveladi nyugalmazott lelkipásztor és Győri Kornél, egyházunk korábbi főtitkára köszönte meg Istennek a Kamilla által végzett munka áldását.
A kispesti búcsúztató istentisztelettel párhuzamosan az afrikai Sierra Leone-ban Makeni városában is tartottak megemlékező istentiszteletet Füredi Kamilla áldozatos életéért. Felolvasásra került az afrikai szövetség elnökének Joseph Samuel Fornah együttérző levele és Christoph Haus, az Európai Baptista Misszió főtitkárának megemlékező sorai.
A sírba helyezés megrendítő pillanatai voltak, amikor a Kamilla koporsóját egy afrikai szemfedővel borították le, jelképezve ezzel egy Istentől elhívott misszionárius választott hazája és Afrika népe iránt érzett szeretetét.
A hálaadás és reményteljes jövőbepillantás vigasztaló üzenete mellett a budapesti gyülekezetek alkalmi énekkarának szolgálata emelte lelki tekintetünket Isten eljövendő országa felé. Soli Deo Gloria!

FÜREDI GABRIELLA KAMILLA ÉLETÚTJA (1951-2016)
Füredi Gabriella Kamilla 1951. augusztus 28-án született Kispesten. Bár családja nem volt elkötelezett keresztény, gyermekkorában többször elvitte egyik rokona a Kispesti Baptista Gyülekezet alkalmaira. 9 éves volt, amikor Isten igéje megragadta a szívét, és elkötelezte magát Krisztus követésére. Hitvalló bemerítésére 16 éves korában került sor szülei tragikus halála után. Lelki fejlődését látva időközben megválasztották a kispesti gyülekezet ifjúsági vezetőjének.

1969-ben érettségizett a Kispesti Deák Ferenc (Landler) Gimnáziumban. Először kozmetikus akart lenni, majd az egészségügyi pályán helyezkedett el. Évekig dolgozott egy csecsemőotthonban, majd a budapesti Szt. László kórházban. Eközben egyre határozottabban tapasztalta meg Isten hívását a misszionáriusi szolgálatra. Polgári foglalkozása mellett kezdte meg teológiai tanulmányait először a Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Intézetében. Ezt követően a Debreceni Református Hittudományi Akadémián tanult és szerzett egyetemi végzettséget 1981-ben kiváló eredménnyel. Később tanulmányokat folytatott Svájcban, a Zürich melletti Rüschlikoni Nemzetközi Baptista Intézet (SITE) nyári egyetemén.

Időközben irodavezetői állást kapott a Magyarországi Baptista Egyház országos központjában. Titkárnői munkája mellett egyre többször vállalt vidéken igehirdetői szolgálatot. A Kiskőrösi Baptista Gyülekezet felismerte Istentől kapott elhívását és 1987-ben misszionáriusi szolgálatra avatta fel Kamillát. Még ebben az esztendőben lehetősége adódott arra, hogy az Európai Baptista Misszió kötelékében külmisszióba induljon az afrikai Sierra Leone-ba. Az egészségügyben korábban elsajátított ismereteit egy klinikán tudta először kamatoztatni, ahol nemcsak misszionáriusként, hanem orvos-asszisztensként is dolgozott egy kórházban. Ez után felkérést kapott a Sierra Leone-i Baptista Lelkészképző Bibliaiskola tanári, majd igazgatói feladatkörének betöltésére.

Ezekben az években Sierra Leone véres polgárháborúba sodródott. Az országban tevékenykedő misszionáriusok élete is kockán forgott. Kamilla is nagy nehézségek között menekült ki a háborús körülmények közül 1995-ben. Először Magyarországra tért vissza, de nem találta lelke nyugalmát. Kereste a módját, hogy miként térhetne vissza a korábbi misszióföldre. Kezdetben ez teljesen reménytelennek tűnt.

Aztán 1997-ben az Egyesült Államokba, Cleveland (Ohio) városába települt át, azt remélve, hogy amerikai állampolgárként talán nagyobb eséllyel juthat vissza Afrika földjére. Hosszan tartó imádságos időszak következett, aztán Isten ismét megnyitotta az ajtót előtte. 2006-ban az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség, a Magyarországi Baptista Egyház, valamint a Baptista Szeretetszolgálat támogatásával indulhatott ismét vissza az afrikai lélekmentő munka folytatására.
Időközben Kamilla kiadott egy önálló könyvet is „Egy misszionárius levelei” címmel, melyben egy misszionárius ún. „imaleveleibe” lapozhatunk bele. E könyv betekintést ad egy missziómunkás mindennapi életébe, gondjaiba, sikereibe, a végzett lelki munka örömeibe és kétségeibe. Ezek a levelek arra is serkentettek bennünket, hogy bizonyos mértékig mi is kapcsolódjunk be Jézus Krisztus nagy misszióparancsának teljesítésébe: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:18-20)

Kamilla összesen 18 esztendőt töltött az afrikai missziómezőn. Ezekben az években sok próbán kellett keresztülmennie. Meg kellett küzdenie szegénységgel, nélkülözéssel, betegségekkel. Egy évvel ezelőtt a Magyar Baptista Szeretetszolgálat önkénteseként élelmiszersegélyeket továbbított az ebola halálos veszedelmével küzdő Sierra Leone népének. Halált megvető bátorsággal vett részt az adományok kiosztásában, és a betegek gyógyításban is. A sok erőfeszítésben az ő szervezete is súlyosan legyengült és kórházi ellátásra szorult. Ebben a helyzetben döntött úgy, hogy további gyógykezelésre hazatér.

2015 augusztusában a Baptista Szeretetszolgálat különleges mentőakciója révén érkezett vissza Magyarországra. Szerettük volna a repülőtéren ünnepélyesen fogadni és ott köszönteni, de erre nem volt lehetőség, mert azonnali orvosi beavatkozásra és kórházi ellátásra szorult. Amikor először meglátogattam a kórházban, majd lábadozó betegként megjelent szeretett anyagyülekezetében a Kispesti Baptista Gyülekezetbe, mint lelkipásztora egy történetet idéztem föl előtte, miszerint:
„Egy idős misszionárius több évtizedes kínai földalatti missziós szolgálat után tért vissza Amerikába. A lelkimunka nem volt könnyű, bár sokan megtértek és be is merítkeztek az évtizedek alatt, Kínában bujkálnia kellett, sok üldözés és zaklatás érte.
Ugyanazon a repülőgépen utazott egy ismert popsztár is, aki tíznapos sikeres kínai turnéja után tért vissza az Egyesült Államokba, és már a gépen újságírók kérdezgették, fényképezték, hősként ünnepelték, mint aki a nyugati zenével, kultúrával sikerült meghódítania Kínát.
A repülőtéren még nagyobb volt a felhajtás, tévések, rajongók és tapsvihar fogadta. Az idős misszionárius nagyon megrendült. Ő több évtizedig szolgálta Krisztust, az egész életét odaajándékozta, és most, hogy hazatért, senki sem várja, senki sem köszöntötte őt, nem kapott virágot, és interjút sem kértek tőle. Mélyen elszomorodott, és a lelkére fájdalom ült. Ekkor Isten hangja csendesen megszólalt a szívében: „Kedves Gyermekem! Várj még türelemmel, hiszen te még nem érkeztél haza.”

„Igen, én még nem érkeztem haza…” – ismételgette magában Kamilla…
Nagy öröm volt számára, amikor ez év májusában közvetlen afrikai munkatársai, a Sierra Leone-i Baptista Szövetség elnöke és főtitkára látogattak Budapestre. Ennek kapcsán május 8-án Afrika Vasárnapot szerveznünk anyagyülekezetében, a Kispesti Baptista Gyülekezetben. A templomunk tele volt sok afrikai keresztyénnel, együtt dicsértük egész nap hálaadással az Urat. Ekkor mondta el zárszóként különös álmát, melyet személyes üzenetként kapott azokban a napokban elhívó Urától:

„Kamilla, kinyílt előtted az ajtó, ha akarsz, hazajöhetsz a mennyországba” – mondta bizonyságtételében. Majd időt kért Istentől, hogy elrendezze hátramaradt dolgait. Majd így folytatta: „Mielőtt végleg ’igent’ mondanék, és belépnék azon a bizonyos ajtón, szeretném tudni, hogy ki áll majd a helyembe, ki végzi tovább az általam megkezdett missziómunkát…”
Azóta Kamilla már hazatért, 2016. július 19-én be is zárult a Mennyország ajtaja mögötte. De vajon ki indul majd a külmisszió mezejére? Ki lép majd Kamilla nyomába? Hálaadással köszönjük meg Istennek Kamilla példamutató életét és imádkozzunk a következő ott munkálkodó misszionáriusunkért!

Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész

——————————————————-

Füredi Kamilla könyve ma is kapható a Kispesti Baptista Gyülekezet (Budapest, Kisfaludy u. 20.) iratterjesztésében, illetve postán is megrendelhető a Baptista Könyvesboltban 1500 Ft-os áron a következő címen: 1068. Budapest, Benczúr u. 31. Tel: +36-20-886-0011.
A könyv bevételét a szerző végakarata szerint továbbra is az afrikai külmisszió támogatására fogjuk továbbítani. A Kispesti Baptista Gyülekezet által kezelt „Füredi Kamilla külmissziós alap” számlaszáma: OTP 11719001-20326069

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .