Hithősök közöttünk – Tahi konferencia

A felvétel 2016. augusztus 21.én készült a Tahiban a Baptista Táborban, az államalapítás ünnepe alkalmából megtartott Országos Konferencián. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán a Kispesti Baptista Gyülekezet lelkipásztora. Bibliai textus: „És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hit által országokat győztek le, …

TOVÁBB »

Örömmel imádkozom mindnyájatokért…

A felvétel 2016. augusztus 28-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor Bibliai textus: „Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én …

TOVÁBB »

Mit tanít a Biblia az Olimpia kapcsán a sport lelki hasznáról?

A felvétel 2016. augusztus 14-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: „Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, …

TOVÁBB »

Keressétek először Isten országát!

A felvétel a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén készült. Igét hirdet Dr Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: „Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe …

TOVÁBB »

Hálaadás Füredi Kamilla afrikai misszionárius életéért

A Kispesti Temetőkertben vettünk végső búcsút Füredi Gabriella Kamilla afrikai misszionáriustól 2016. július 29-én a feltámadás reménységében. Mindenek előtt hálaadással tekintettük végig Füredi Kamilla gazdag életútját, amit kispesti gyülekezetének lelkipásztora Dr. Mészáros Kálmán, a baptista egyház korábbi elnöke ismertetett. A vigasztalás igéit Papp János, a baptista egyház elnöke hirdetett. A határontúli magyar baptisták képviseletében először …

TOVÁBB »

BIBLIAI GYERMEKTÁBOR – 2016. JÚLIUS 25 – 29.

2016. július 25-én hétfőn kezdődött meg a kispesti evangélikus-baptista gyülekezetek közös gyermektábora. Már reggel 8-kor megérkeztek az első táborozók az evangélikus templom udvari játszóterére. A program 9:30-kor kezdődött sok szép énekkel és közös áhítattal. Az első bibliai tanítás „Isten titkos ügynökei a világban” témában kezdődött el Deák László ev. lelkipásztor és Herkely János vezetésével. Majd …

TOVÁBB »