VASÁRNAPI ÜZENET: A PRÓBÁK CÉLJA

VASÁRNAPI ÜZENET: A PRÓBÁK CÉLJA A bibliai tanítás 2015. február 22-én vasárnap hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor Bibliai textus: „Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus így válaszolt: „Nem ő vétkezett, …

TOVÁBB »

VASÁRNAPI ÜZENET: A HELYREÁLLÍTÓ KEGYELEM

VASÁRNAPI ÜZENET: A HELYREÁLLÍTÓ KEGYELEM Az igehirdetés 2015. február 15-én hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: „Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a …

TOVÁBB »

MITŐL JÓ, VAGY ROSSZ EGY HÁZASSÁG?

MITŐL JÓ, VAGY ROSSZ EGY HÁZASSÁG? Előadó: Dr. Evan Parks amerikai keresztyén pszichológus-lelkigondozó, házassági tanácsadó. Az előadás 2015. február 14-én hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezet által szervezett Házaspáros találkozón.

Megtartó Hűség – Házaspárok találkozója a Kispesten

A Házasság Hete országos eseménysorozához kapcsolódva Házaspáros találkozóra került sor 2015. február 14-én a Kispesti Baptista Gyülekezetben. A találkozó egy nagyszerű előadással kezdődött Dr. Evan Parks keresztyén házassági tanácsadó, teológiai professzor részéről „Mitől jó, vagy rossz egy házasság?” címmel. Ezt követően ünnepi vacsorára, majd a megjelent 25 házaspár őszinte bizonyságtételére került sor. Az alkalom végen …

TOVÁBB »

A MEGTARTÓ HŰSÉG – MITŐL KERESZTYÉN EGY HÁZASSÁG?

A MEGTARTÓ HŰSÉG – MITŐL KERESZTYÉN EGY HÁZASSÁG? A tanítás 2015. február 8-án hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezet vasárnapi istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: „Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves …

TOVÁBB »

2015 FEBRUÁR 1. – A BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG VASÁRNAPJA

A Baptista Világszövetség (BVSZ) megalakulásától kezdve a következő területeken látta legsürgősebb feladatait: 1. Jézus Krisztus üdvözítő evangéliumának halaszthatatlan hirdetése saját nemzetünk és a világ népei felé.  2. Közvetlen információk továbbadása Isten munkájáról, amit népe között végez.  3. A tagszövetségek élén álló vezetők és munkatársaik lelki bátorítása, hogy Isten tervét felismerve bölcsen vezessék a rájuk bízottakat. …

TOVÁBB »

JÉZUS AZ ÉLET KENYERE

VASÁRNAPI ÜZENET: JÉZUS AZ ÉLET KENYERE Az igehirdetés 2015. február 1-én hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely …

TOVÁBB »