Három forradalom (Lk 1:46-56)

Elhangzott a Kispesti Központi Református templomban 2012. március 15.-én délelőtt

Biztos többen csodálkoznak, hogy egy ilyen alkalommal Mária énekét olvasom fel. Mit keres ez itt? Mária éneke nagyon különleges, és egészen illik a mai ünnepnapunk témájához. Ugyanis Mária, miután hálát ad azért, hogy rátekintett Megtartó Istene, három forradalomról beszél. Erkölcsi, társadalmi, és gazdasági forradalomról. Miközben a 48-as magyar forradalom van gondolataink hátterében, figyeljünk most arra, hogy mire tanít ez az ige a forradalommal kapcsolatban.

 1. „Szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.” Lk 1:51 Ez ERKÖLCSI FORRADALOM.

Isten szétszórta régen, és mai is elsöpri az öntelt, hazug vezetőket:

 • az Izraelt üldöző egyiptomi sereg a fáraóval együtt el kellett, hogy pusztuljon. (2Móz 15)
 • Száműzött koldus lett a gőgös Nabukodonozorból, olvassuk Dániel könyve 4. részében.
 • Eszter könyve elmondja, hogy felakasztották Hámánt arra a fára, amelyet ő állított Mordokajnak. (Eszt 7:10)

Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. – olvassuk szintén egy hálaénekben, Anna énekében. (1Sám 2:9b)

Az alázatos emberek tisztában vannak ezzel. Tudják, hogy ők önmagukban semmik. Hisznek a közösség erejében, de leginkább az Igaz Istenben, aki eltörli a hazudozókat, szélhámosokat, még ha sokáig sokak előtt titkolni is képesek mesterkedéseiket.

A reformkor nagyjait lehet azzal vádolni, hogy túlságosan romantikus elképzeléseik voltak. Azt azonban azt hiszem, senki nem vonja kétségbe a jelenlevők közül, hogy az itt bemutatott alázat közös jellemzőjük volt. A haza előrehaladásáért háttérbe szorították főúri kényelmüket, hatalmas áldozatokkal bizonyították a nép sorsa, felemelkedése iránti elkötelezettségüket.

Kedves ünneplők! Csak alázatos emberek képesek nagy dolgokra. Ilyenekké pedig csak Krisztus által válhatunk. Krisztus életének fényében mutatkozik önteltségünk igazi mértéke. Ha valaki az életét Krisztus élete mellé teszi, az kisöpri a felfuvalkodottság utolsó nyomait is belőle. Krisztus képessé teszi az embert arra, hogy helyesen lássa magát, és ez halálos csapás a gőgre.

 1. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.” Lk 1:52

Ez a TÁRSADALMI FORRADALOM.

A magyarországi forradalom az 1848-as európai forradalmak közül egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Az áprilisi törvények alapján Magyarország csaknem független ország lett. A törvények biztosították a polgári fejlődést, a felzárkózási lehetőséget nyugathoz. Megkezdődött a jobbágyrendszeren és a nemesi kiváltságokon alapuló feudális rendszer felszámolása. Az ezt következő szabadságharcot, bár leverték, lehetővé tette később a kiegyezést, melyet követően végre az ország gyors fejlődésnek indulhatott.

Megvalósult, amit Mária éneke így mond: Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.

Imádkozzunk, hogy ma se hatalmaskodjon senki népünk felett. Kérjük, hogy könyörüljön népünkön.

Izráel fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. (2Móz 2:23) Isten Mózes személyében hallgatta meg imádságukat, és hozott szabadulást nekik. Nagyon fontos az imádkozás.

 1. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.”  Lk 1:53 Ez GAZDASÁGI FORRADALOM.

Jézus egyszer ötezer, máskor négyezer embert lakatott jól isteni csoda folytán. Az egyik evangélium el is mondja, hogy királlyá akarták tenni emiatt, amit ő elutasított. Gazdasági forradalom? Az adni tudás képességéről van itt is szó. Amire képesek voltak tömegesen 164 éve, és Krisztus által képessé lehetünk mai is.

Sok országban az az elfogadott, hogy mindenki annyit szerez, amennyit tud. Nem számít, milyen úton, a pénznek nincs szaga. Az igaz ember azonban nem tudja elnézni, hogy ő bőségben legyen, míg a másik éhezik.

Isten segíthet csökkenteni a tehetetlen, szegény emberek számát Magyarországon. Abban a népben, amelyik őt követi, meg tudja valósítani ezt.

Mik az igénk forradalmi tanulságai?

 1. Csak akkor tudsz mások javára lenni, ha alázatban maradsz, és képes vagy másokért élni. Krisztus az, aki ilyenné tehet.
 2. Társadalmunk felett uralkodó hatalmaskodókat egy pillantás alatt ledöntheti pozíciójukból, ha akarja. El kell ismernünk Mindenhatóságát.
 3. Isten látja a szegényeket, a tehetetlen tömegeket országunkban is, és szánja őket. Ő képes jóra fordítani sorsunkat.

Mária, a hálaéneke után nem sokkal világra hozta gyermekét, Jézus Krisztust. Az említett forradalmak benne, és általa valósultak meg és valósulnak meg ma is. Nem karddal, hanem alázattal, hittel, és áldozatkész élettel. Az Úr tegyen minket ilyenekké! Vigye végbe bennünk is forradalmát!

“Három forradalom (Lk 1:46-56)” bejegyzéshez 1 hozzászólás

 1. Ez ünnep kapcsán felerősödnek a nemzeti érzések a nemzetben,és mégis azt látjuk ilyen nemzeti ünnepeink kapcsán,hogy nem nyertesek hanem vesztes csatákra emlékezünk.Két ige jutott eszembe:(Mt 13:29) Ő pedig monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok.(Jn 15:5) mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
  Izrael életében is volt nemzeti vágy a szabadság iránt.Mikor Egyiptomból szabadultak meg Isten segítségével,az erejük kevés lett volna ezt véghezvinni,a keserűség és a beletörődés miatt.Mikor kánaán földjére mentek,az Úr figyelmeztette őket ne tanuljatok az előttetek élt népek szokásaitól,de nem így történt.Hiába volt nemzeti összetartozás,fontosabb lett volna az Úr szava.
  Ma is Isten a történelem formálója.Mindig fontos megtudni az Úr akaratát,hogy annak fényében tudjuk alakítani életünket,tervezni jövőnket.

  Válasz

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .