Baranyay Mihály (1888–1980)

Budapesten, 1888. szeptember 20-án született. A Budapest, VIII. Hunyadi utcai gyülekezetet látogatta. Megtérésében és a bibliai keresztség kiszolgáltatásában eszköz Udvarnoki András volt. Baranyay Mihály akkor 19-ik évében járt. Miután elhivatottságáról megbizonyosodott budapesti szemináriumi tanulását a legjobb hírű „déli baptista” szemináriumban folyt atta, akkor már házas és családos emberként. Az első világháború kitörése miatt angliai tanulmányát …

TOVÁBB »

Sinka Csaba (1976 – )

1976-ban istenfélő szülők gyermekeként a Veszprém megyei Csetényben látta meg a napvilágot. A bibliai történeteket a Csetényi Baptista Gyülekezetben ismerte meg kisgyermekként. Megtéréséhez az az érzés vezette, amelyet halálfélelemnek neveznek. Tizenhárom évesen kezdte az foglalkoztatni, hogy mi lenne vele, ha most meg kellene halnia. Jézus Krisztus kereszthalálában és megváltó szeretetében ismerte fel a szabadító és …

TOVÁBB »

Pátkai Béla (1947–2015 )

Pátkai Béla Ócsán született 1947. augusztus 10-én olyan családban, ahol már több nemzedék szolgálta Isten dicsőségét. Teológiai szemináriumot Budapesten végzett. Korábban Bonyhádon és Nyíregyházán volt lelkipásztor. 1989-ben került Magyarországra az Élet Szava (Word of Life) felekezetközi ifjúsági mozgalom. 1989 őszén, Tóalmáson ingatlant béreltek és megkezdték nyári kedvezményes ifjúsági táborozásaikat, a többi évszakban pedig bibliai tanfolyamaikat. …

TOVÁBB »

Lovas András (1946 – )

2008Budapesten született. Szüleivel az újpesti gyülekezetet látogatta. 1964. április 12-én Vass Ferenc részesítette hite vallomására bibliai keresztségben. A szeminárium elvégzése után Kisvárdán, majd Kiskunhalason volt lelkipásztor. 1984-től a lelkészcsere-program keretében négy éven át volt amerikai magyar hívők prédikátora. Hazatérése és kispesti meghívása után, gyakorlatilag még elődje tényleges nyugdíjaztatása előtt kezdte meg szolgálatát a gyülekezetben. Amerikából …

TOVÁBB »

Dr. Szebeni Olivér (1928 – )

Dr. Szebeni Olivér Budapesten született 1928. november 13-án, iparos családban. Édesanyja ágán több generációs baptista. Már öt évesen járt vele a pesterzsébeti gyülekezetbe, ahol elfogadta Jézus Krisztust. 1947. február 2-ikán Bretz Emil baptizálta, éppen abban az évben, amikor befejezte a középiskolát. Budapesten tanult a szemináriumban és egyetemi előadásokat látogatott. Megtérése óta nagyon szerette a Szentírást …

TOVÁBB »

Dr. Nagy József (1915-1985)

A dunántúli Cecén született, 1915. május 14-én. Szülei hívő emberek voltak, édesapja szabómester volt. Öt gyermeke közül József volt a harmadik. Újpesten, 1934-ben vette föl a hitvalló keresztséget. A második világháború után, 1947-ben nyert lelkipásztori felavatást Pécelen. Egyházi pályáján gyorsan haladt: 1938-ban teológiai tanár, később egyházelnök, alelnök és több más fontos tisztség birtokosa. Ő volt …

TOVÁBB »

Ifj. Udvarnoki András (1902-1984)

A gyülekezet alapítójának családi köréhez tartozott. Budapesten, 1902. október 15-én született. 15 éves korában állt be önként Jézus Krisztus ifjú seregébe. Az édesapja baptizálta 1917 pünkösdjén. Nem készült lelkésznek, inkább a zene és a technika érdekelte. Azért szívesen segített az édesapjának a lelkiek szolgálatában. A húszas években megvásárolt Tahi ifjúsági táborban évente nagy örömöt szerzett …

TOVÁBB »

Dr. Tresánszky Vilmos (1901–1955)

Baptista hívő családban, kilenc gyermek között ő volt a középső. Diósgyőrben, 1901. május 13-ikán született. Korán jutott félárvaságra. Az egykor oly hírneves nehézipari vállalatnál, a diósgyőri vasgyárban dolgozott az édesapja, akit korán elragadott a halál. 14 éves korától a fiú is ugyanott kezdett dolgozni. 17 évesen döntött és Varga Sándor, ottani prédikátor baptizálta. A családból …

TOVÁBB »

Dr. Udvarnoki Béla (1897-1992)

Dr. Udvarnoki Béla Őrszentmiklóson (ma: Őrbottyán) született 1897. december 24-én. Amikor elfogadta Jézus Krisztust 12 éves volt és az újpesti német prédikátor, Gerwich György baptizálta. A bibliai keresztség szép rendben ment végbe a Duna vizében. Olyan rendkívüli látvány volt, hogy az éppen közlekedő gőzhajó lelassult és az utasai csodálkozó érdeklődéssel figyeltek. Dr. Udvarnoki tanulmányait Amerikában …

TOVÁBB »

Csopják Attila (1853–1934)

Szepes megyében, Merény községben született. A szülőföldjén magyarok, németek (cipszerek) és szlovákok éltek. Ez a német lakosság mutatott legnagyobb mértékű lojalitást a magyarság iránt a Kárpát medencében lezajlott történelmi viharok közben. Csopják Attila középiskolai végzettsége az akkori alkalmaztatási viszonyoknak megfelelően pénzügyminisztériumi tisztviselővé és a Baptista Hitközség első elöljárójává (1906-1908) tette. Polgári állásában hatáskörébe tartozott az …

TOVÁBB »