Home > 2008 > július

Baranyay Mihály (1888–1980)

Budapesten, 1888. szeptember 20-án született. A Budapest, VIII. Hunyadi utcai gyülekezetet látogatta. Megtérésében és a bibliai keresztség kiszolgáltatásában eszköz Udvarnoki András volt. Baranyay Mihály akkor 19-ik évében járt. Miután elhivatottságáról megbizonyosodott budapesti szemináriumi tanulását a legjobb hírű “déli baptista”...

Sinka Csaba (1976 – )

1976-ban istenfélő szülők gyermekeként a Veszprém megyei Csetényben látta meg a napvilágot. A bibliai történeteket a Csetényi Baptista Gyülekezetben ismerte meg kisgyermekként. Megtéréséhez az az érzés vezette, amelyet halálfélelemnek neveznek. Tizenhárom évesen kezdte az foglalkoztatni, hogy mi lenne vele,...

Pátkai Béla (1947–2015 )

Pátkai Béla Ócsán született 1947. augusztus 10-én olyan családban, ahol már több nemzedék szolgálta Isten dicsőségét. Teológiai szemináriumot Budapesten végzett. Korábban Bonyhádon és Nyíregyházán volt lelkipásztor. 1989-ben került Magyarországra az Élet Szava (Word of Life) felekezetközi ifjúsági mozgalom. 1989...

Lovas András (1946 – )

2008Budapesten született. Szüleivel az újpesti gyülekezetet látogatta. 1964. április 12-én Vass Ferenc részesítette hite vallomására bibliai keresztségben. A szeminárium elvégzése után Kisvárdán, majd Kiskunhalason volt lelkipásztor. 1984-től a lelkészcsere-program keretében négy éven át volt amerikai magyar hívők prédikátora. Hazatérése...

Dr. Szebeni Olivér (1928 – )

Dr. Szebeni Olivér Budapesten született 1928. november 13-án, iparos családban. Édesanyja ágán több generációs baptista. Már öt évesen járt vele a pesterzsébeti gyülekezetbe, ahol elfogadta Jézus Krisztust. 1947. február 2-ikán Bretz Emil baptizálta, éppen abban az évben, amikor befejezte...

Dr. Nagy József (1915-1985)

A dunántúli Cecén született, 1915. május 14-én. Szülei hívő emberek voltak, édesapja szabómester volt. Öt gyermeke közül József volt a harmadik. Újpesten, 1934-ben vette föl a hitvalló keresztséget. A második világháború után, 1947-ben nyert lelkipásztori felavatást Pécelen. Egyházi pályáján...

Ifj. Udvarnoki András (1902-1984)

A gyülekezet alapítójának családi köréhez tartozott. Budapesten, 1902. október 15-én született. 15 éves korában állt be önként Jézus Krisztus ifjú seregébe. Az édesapja baptizálta 1917 pünkösdjén. Nem készült lelkésznek, inkább a zene és a technika érdekelte. Azért szívesen segített...

Dr. Tresánszky Vilmos (1901–1955)

Baptista hívő családban, kilenc gyermek között ő volt a középső. Diósgyőrben, 1901. május 13-ikán született. Korán jutott félárvaságra. Az egykor oly hírneves nehézipari vállalatnál, a diósgyőri vasgyárban dolgozott az édesapja, akit korán elragadott a halál. 14 éves korától a...

Dr. Udvarnoki Béla (1897-1992)

Dr. Udvarnoki Béla Őrszentmiklóson (ma: Őrbottyán) született 1897. december 24-én. Amikor elfogadta Jézus Krisztust 12 éves volt és az újpesti német prédikátor, Gerwich György baptizálta. A bibliai keresztség szép rendben ment végbe a Duna vizében. Olyan rendkívüli látvány volt,...

Csopják Attila (1853–1934)

Szepes megyében, Merény községben született. A szülőföldjén magyarok, németek (cipszerek) és szlovákok éltek. Ez a német lakosság mutatott legnagyobb mértékű lojalitást a magyarság iránt a Kárpát medencében lezajlott történelmi viharok közben. Csopják Attila középiskolai végzettsége az akkori alkalmaztatási viszonyoknak...