Legutóbbi bejegyzések

AZ ÖRÖKBEFOGADÓ CSALÁDOK HÁLAADÓNAPJA

A Baptista Szeretetszolgálat az elmúlt négy évben 37 esetben segített nyílt örökbefogadási ügyekben, többek között baptista házaspárok számára is. Legutóbb a Kispesti Baptista Gyülekezet tagjai, a Sasvári-házaspár fogadott örökbe egy újszülött kisfiút, Kristófot. A gyülekezet olyan nagy szeretettel fogadta...

LELKEMET ADOM BELÉTEK ÉS ÉLETRE KELTEK…

A felvétel 2017. március 12-én készült a Szilágyballai Baptista Gyülekezet (Erdély) ünnepi istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor Bibliai textus: “Az Úr megragadott engem; elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal....

AZ ANABAPTISTA REFORMÁCIÓ HITHŐSEI

A Reformáció 500. évfordulója kapcsán Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, tanszékvezető docens tartott ismeretterjesztő egyháztörténelmi előadást az anabaptista hitújító mozgalomról a “Reformáció harmadik ága” címmel, az Ócsai Baptista Gyülekezetben 2017. február 19-én megtartott felekezetközi – katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi...

AZ EGYHÁZAK SZEREPE A MAI TÁRSADALOMBAN

A Forrás-Média stúdiójának vendége: Mészáros Kálmán a Baptista Egyház korábbi elnöke, egyháztörténész, főiskolai tanár, a Kispesti Baptista Gyülekezet lelkipásztora. A beszélgetést vezeti: Platthy Iván nyugalmazott egyházügyi államtitkár. Párbeszéd az emberért – avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. Vallási...

HA OLYANOK NEM LESZTEK MINT A KISGYERMEKEK…

A felvétel 2017. február 26-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet David Pollak teológus hallgató. Bibliai textus: “Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt...

GYÖKEREZZETEK MEG A KRISZTUSBAN!

2017. február 5-én a Nemzetközi és Magyar Baptista Világszövetség napján a következő igei üzenet hangzott el Dr. Mészáros Kálmán, a Kispesti Baptista Gyülekezet lelkipásztora által, az itt olvasható szentírási szakasz alapján. Bibliai textus: “Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust,...

BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG IMANAPJA KISPESTEN

2017. február 5-én a Nemzetközi és Magyar Baptista Világszövetség imanapján kérések és imádságok hangzottak el a határon innen és azon túli, valamint a tengerentúli magyar és más nemzetiségű baptista, és más evangéliumi keresztényekért. Ezen kívül igei bátorítás, tanúságtétel, úrvacsorai közösség,...

EGYETEMES IMAHÉT KISPESTI ZÁRÓALKALMA

Heti téma: Megbékélés – Krisztus szeretete szorongat. (2.Kor. 5,14-22) Vasárnapi igeszakasz: “Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” (2.Kor. 5,20) Igét hirdetnek 3-3 percben: Boros András (görög katolikus) Harkai Ferenc (református), Ablonczy Kálmán...

MENJÜNK ÁT A TÚLSÓ PARTRA!

A felvétel 2017 január 22-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: “Amikor este lett, Jézus így szólt hozzájuk: “Menjünk át a túlsó partra.” Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt,...