SZENT ÉLET? A MAI VILÁGBAN? MIT TANÍT ERRŐL A BIBLIA?


SZENT ÉLET? A MAI VILÁGBAN? MIT TANÍT ERRŐL A BIBLIA?
A felvétel 2014. július 20. vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor

Bibliai textus: “Testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek – s amint éltek is -, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok: milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent; és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szentlelkét is reátok árasztja.” (1.Thessalonika 4,1-8)

Celebration Orchestra – amerikai keresztyén fesztiválzenekar koncertje Kispesten

AMERIKAI KERESZTYÉN FESZTIVÁLZENEKAR KONCERTJE KISPESTEN
Az 50 fős “Celebration Orchestra” amerikai keresztyén fesztiválzenekar tagjai az Egyesült Államok különböző városaiból érkeznek a Kispesti Baptista Gyülekezetbe a 2014. július 10-én, csütörtök este 7 órakor kezdődő koncertre. (Cím: 1191. Budapest, Kisfaludy u. 20.)
A zenekarban, amelyben 45 amerikai mellett 5 magyar zenész is játszik, 2 zongora, vonós, hárfa, fa- és rézfúvós, valamint ütős hangszerek is megszólalnak majd. A zenekar eddig többek között Brazíliában, Lengyelországban, Oroszországban, Kubában, Quatemalában, Görögországban és Skóciában lépett föl. Elsődleges céljuknak tekintik a Jézus Krisztusba vetett hitükről való bátor tanuságtételt, bármerre is járnak. Nagy örömet jelent számukra, hogy az evangéliumi zenén keresztül a világ különböző tájain élő emberek számára vihetik az örömüzenetet. Eddig úgy tapasztalták, hogy az evangéliumi zene az a “nyelv” amit a világon mindenütt megértenek az emberek. A zenekar szolgálatába a következő honlapon lehet belehallgatni: www.church.hu
A koncert díjmentes, az evangélium további terjesztésére szán önkéntes adományt viszont szívesen elfogadunk. Részvételi szándékát a következő oldalon jelezheti: https://www.facebook.com/events/1460303757549376/1460305664215852/?ref=notif&notif_t=like
Amerikaiak Kispesten 219x300 Celebration Orchestra   amerikai keresztyén fesztiválzenekar koncertje Kispesten

KISPESTI BAPTISTA GYERMEKTÁBOR – 2014

DSC00123 300x225 KISPESTI BAPTISTA GYERMEKTÁBOR   2014
KISPESTI BAPTISTA GYERMEKTÁBOR – 2014
A Kispesti Baptista Gyülekezet szervezésében 2014. június 23-27 között “Bibliai Kaland Tábort” hirdettünk 5-14 éves gyermekek számára. Bibliai történetekkel, csoportos játékokkal, kirándulással, sportos vetélkedővel tarkított programokkal vártuk a kisebb és nagyobb gyermekeket. A táborzáró hálaadásra június 29-én vasárnap délelőtt 10 órakor került sor a gyülekezet istentiszteletén. Erre az alkalomra a gyermekek szülei is eljöttek, akik közül többen először voltak gyülekezetünkben. A tábor és a közösségi alkalmak helyszíne: Kispesti Baptista Imaház volt (1191. Budapest, Kisfaludy u. 20.) A következő alkalmainkról gyülekezetünk honlapján és facebook oldalán lehet majd újabb információhoz jutni.
Kérjük nézzék meg gyermektábor heti összefoglalóját:

ÉVADZÁRÓ ÉNEK-ZENEÜNNEP KISPESTEN


ÉVADZÁRÓ ÉNEK-ZENEÜNNEP KISPESTEN
Kispest 143 évvel ezelőtt vált önálló településsé. Az évforduló alkalmából június 14-15-én városi ünnepségek voltak Kispest központjában. Ebbe a városünnep sorozatba illeszkedett bele a Kispesti Baptista Gyülekezet évadzáró ének-zenei ünnepi hálaadó koncertje is, amire július 15-én, vasárnap délután került sor. Köszönjük a szolgálattevőknek a szép alkalmat!

KICSODA AZ EMBER? – MIT MOND ERRŐL A BIBLIA?


KICSODA AZ EMBER? – MIT MOND ERRŐL A BIBLIA?
A felvétel 2014. 06. 15. vasárnap délelőtt készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen! Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.” (1. Mózes 1,26-31)

Évadzáró ének-zene ünnepély Kispesten

KISPEST 143 ÉVVEL EZELŐTT VÁLT ÖNÁLLÓ TELEPÜLÉSSÉ
Az évforduló alkalmából június 14-15-én városi ünnepségek lesznek Kispest központjában. Ebbe a városünnep sorozatba illeszkedik bele a Kispesti Baptista Gyülekezet évadzáró ének-zenei ünnepsége is. Tisztelettel és szeretettel hívunk vasárnap délután 5 órakor imaházunkba minden kedves érdeklődőt erre az ünnepélyes alkalomra.
Ének zene ünnep 2014. jún. 15. 300x200 Évadzáró ének zene ünnepély Kispesten

MISSZIÓI NAP KISPESTEN


MISSZIÓI NAP KISPESTEN – AZ ÉLET SZAVA BIBLIAISKOLA DIÁKJAIVAL
2014 május 25-én vasárnap Missziói Napot tartunk a Kispesti Baptista Gyülekezetben. A WOL Élet Szava – Word of Life Hungary bibliaiskola diákjai ének-zenével kísért lelkesítő missziós szolgálata délelőtt 9:30-kor kezdődik. Délben egyszerű ebéddel készülnek a kispesti asszonyok, amire minden kedves résztvevőt meghívunk. Az alkalom délután 13:30 órakor egy inspirációs dicsőítő koncerttel folytatódik. A Missziós napra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Cím: Kispesti Baptista Gyülekezet 1191. Budapest, Kisfaludy utca 20. Megközelítés tömegközlekedéssel: A 3-as metró Határ úti megállójától az 50-es villamos 3. megállójáig (Kispest-Kossuth tér) kell utazni. Honlap: www.kispestibaptista.hu
(A mellékelt video 2010. nyarán készült.)

JÉZUS MISSZIÓPARANCSA MA IS ÉRVÉNYBEN VAN


JÉZUS MISSZIÓPARANCSA MA IS ÉRVÉNYBEN VAN!
Feltámadása után így szólt Jézus a tanítványaihoz: “Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28,18-20)
Igehirdetés: “Tegyetek tanítvánnyá minden népet!”
A felvétel 2014.05.18. vasárnap délelőtt készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor

NYITOTT BIBLIA SZABADEGYETEM – KISPEST

Korintus 300x187 NYITOTT BIBLIA SZABADEGYETEM   KISPEST
KISPESTI NYITOTT BIBLIA SZABADEGYETEM
Bibliaismereti kurzust tartunk kezdők és haladók számára a Kispesti Baptista Gyülekezetben. Az interaktív bibliatanulmányozás következő témája Pál apostol Korintusiakhoz írt 2. levele alapján: “Ki kell tartanunk az ige hirdetésében” (2.Kor. 4:1-15)
A legközelebbi alkalom 2014. május 22-én, csütörtök este 6 órakor kezdődik. A tanulmányt Mészáros Kálmán lelkipásztor vezeti. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Cím: Kispesti Baptista Gyülekezet 1191. Budapest, Kisfaludy utca 20. Megközelítés tömegközlekedéssel: A 3-as metró Határ úti megállójától az 50-es villamos 3. megállójáig (Kispest-Kossuth tér) kell utazni. Honlap: www.kispestibaptista.hu