MIT JELENT JÉZUS KÖVETÉSE?


MIT JELENT JÉZUS KÖVETÉSE?
A felvétel 2014. augusztus 17-én vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Amikor eljött a templomszentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: “Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus így válaszolt nekik: “Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.” (János 10,22-30)

AZ ÚRVACSORA ÉRTELME ÉS CÉLJA


AZ ÚRVACSORA ÉRTELME ÉS CÉLJA
A felvétel 2014. 08. 10. vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk.” (1. Korintus 11,26-32)

MIT TANÍT A BIBLIA A HITVALLÓ BEMERÍTÉSRŐL/KERESZTSÉGRŐL?


MIT TANÍT A BIBLIA A HITVALLÓ BEMERÍTÉSRŐL/KERESZTSÉGRŐL?
A felvétel 2014.08.03. vasárnap délelőtt készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: “Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?” Jézus így válaszolt: “Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.” Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: “Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (Máté 3,13-17)

SZENT ÉLET? A MAI VILÁGBAN? MIT TANÍT ERRŐL A BIBLIA?


SZENT ÉLET? A MAI VILÁGBAN? MIT TANÍT ERRŐL A BIBLIA?
A felvétel 2014. július 20. vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor

Bibliai textus: “Testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek – s amint éltek is -, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok: milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent; és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szentlelkét is reátok árasztja.” (1.Thessalonika 4,1-8)

Celebration Orchestra – amerikai keresztyén fesztiválzenekar koncertje Kispesten

AMERIKAI KERESZTYÉN FESZTIVÁLZENEKAR KONCERTJE KISPESTEN
Az 50 fős “Celebration Orchestra” amerikai keresztyén fesztiválzenekar tagjai az Egyesült Államok különböző városaiból érkeznek a Kispesti Baptista Gyülekezetbe a 2014. július 10-én, csütörtök este 7 órakor kezdődő koncertre. (Cím: 1191. Budapest, Kisfaludy u. 20.)
A zenekarban, amelyben 45 amerikai mellett 5 magyar zenész is játszik, 2 zongora, vonós, hárfa, fa- és rézfúvós, valamint ütős hangszerek is megszólalnak majd. A zenekar eddig többek között Brazíliában, Lengyelországban, Oroszországban, Kubában, Quatemalában, Görögországban és Skóciában lépett föl. Elsődleges céljuknak tekintik a Jézus Krisztusba vetett hitükről való bátor tanuságtételt, bármerre is járnak. Nagy örömet jelent számukra, hogy az evangéliumi zenén keresztül a világ különböző tájain élő emberek számára vihetik az örömüzenetet. Eddig úgy tapasztalták, hogy az evangéliumi zene az a “nyelv” amit a világon mindenütt megértenek az emberek. A zenekar szolgálatába a következő honlapon lehet belehallgatni: www.church.hu
A koncert díjmentes, az evangélium további terjesztésére szán önkéntes adományt viszont szívesen elfogadunk. Részvételi szándékát a következő oldalon jelezheti: https://www.facebook.com/events/1460303757549376/1460305664215852/?ref=notif&notif_t=like
Amerikaiak Kispesten 219x300 Celebration Orchestra   amerikai keresztyén fesztiválzenekar koncertje Kispesten

KISPESTI BAPTISTA GYERMEKTÁBOR – 2014

DSC00123 300x225 KISPESTI BAPTISTA GYERMEKTÁBOR   2014
KISPESTI BAPTISTA GYERMEKTÁBOR – 2014
A Kispesti Baptista Gyülekezet szervezésében 2014. június 23-27 között “Bibliai Kaland Tábort” hirdettünk 5-14 éves gyermekek számára. Bibliai történetekkel, csoportos játékokkal, kirándulással, sportos vetélkedővel tarkított programokkal vártuk a kisebb és nagyobb gyermekeket. A táborzáró hálaadásra június 29-én vasárnap délelőtt 10 órakor került sor a gyülekezet istentiszteletén. Erre az alkalomra a gyermekek szülei is eljöttek, akik közül többen először voltak gyülekezetünkben. A tábor és a közösségi alkalmak helyszíne: Kispesti Baptista Imaház volt (1191. Budapest, Kisfaludy u. 20.) A következő alkalmainkról gyülekezetünk honlapján és facebook oldalán lehet majd újabb információhoz jutni.
Kérjük nézzék meg gyermektábor heti összefoglalóját:

ÉVADZÁRÓ ÉNEK-ZENEÜNNEP KISPESTEN


ÉVADZÁRÓ ÉNEK-ZENEÜNNEP KISPESTEN
Kispest 143 évvel ezelőtt vált önálló településsé. Az évforduló alkalmából június 14-15-én városi ünnepségek voltak Kispest központjában. Ebbe a városünnep sorozatba illeszkedett bele a Kispesti Baptista Gyülekezet évadzáró ének-zenei ünnepi hálaadó koncertje is, amire július 15-én, vasárnap délután került sor. Köszönjük a szolgálattevőknek a szép alkalmat!

KICSODA AZ EMBER? – MIT MOND ERRŐL A BIBLIA?


KICSODA AZ EMBER? – MIT MOND ERRŐL A BIBLIA?
A felvétel 2014. 06. 15. vasárnap délelőtt készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen! Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.” (1. Mózes 1,26-31)

Évadzáró ének-zene ünnepély Kispesten

KISPEST 143 ÉVVEL EZELŐTT VÁLT ÖNÁLLÓ TELEPÜLÉSSÉ
Az évforduló alkalmából június 14-15-én városi ünnepségek lesznek Kispest központjában. Ebbe a városünnep sorozatba illeszkedik bele a Kispesti Baptista Gyülekezet évadzáró ének-zenei ünnepsége is. Tisztelettel és szeretettel hívunk vasárnap délután 5 órakor imaházunkba minden kedves érdeklődőt erre az ünnepélyes alkalomra.
Ének zene ünnep 2014. jún. 15. 300x200 Évadzáró ének zene ünnepély Kispesten