MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ: “TISZTELET A BÁTRAKNAK” – (1-2. rész)

MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ: “TISZTELET A BÁTRAKNAK” – (1. rész)
Interjú Mészáros Kálmán lelkipásztorral, teológiai tanárral, egyháztörténésszel, a magyar baptisták korábbi vezetőjével…

MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ: “TISZTELET A BÁTRAKNAK” – (2. rész)
Interjú Mészáros Kálmán lelkipásztorral, teológiai tanárral, egyháztörténésszel, a magyar baptisták korábbi vezetőjével…

“Halottak napja” helyett “Örök élet vasárnapja”


JÉZUS EZT MONDTA: “ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET!”
A “Halottak napja” helyett “Örök élet vasárnapját” tartottunk 2014. november 2-án a Kispesti Baptista Gyülekezetben. Igét hirdetett Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: “Márta ekkor így szólt Jézushoz: “Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten.” Jézus ezt mondta neki: “Feltámad a testvéred!” Márta így válaszolt: “Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus ekkor ezt mondta neki: “Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” Márta így felelt: “Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.” (János evangéliuma 11,21-27)

Gyermekbemutatás Kispesten


GYERMEKBEMUTATÁS KISPESTEN
Mészáros Balázs & Koncz Marian kislányát Mészáros Blankát 2014. november 2-án mutattuk be a Kispesti Baptista Gyülekezetben. Az igét Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor hirdette. Bibliai textus: “Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: “Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Márk 10,13-16)

MIT TANÍT A BIBLIA A HITVALLÓ BEMERÍTÉSRŐL?


MIT TANÍT A BIBLIA A HITVALLÓ BEMERÍTÉSRŐL?
A felvétel 2014. október 19-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor

Bibliai textus: “Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: “Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?” Ezt mondta neki Fülöp: “Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet.” Ő pedig így válaszolt: “Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.” Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján.” (Ap.Csel. 8,35-39)