MI A FELADATUNK A MESSIÁS VISSZATÉRÉSÉIG?


MI A FELADATUNK A MESSIÁS VISSZATÉRÉSÉIG?
A felvétel 2014. december 14-én, advent 3. vasárnapján készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén.
Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: “Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: “Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”, mi hallottuk ezt a mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a szent hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, Más fordítás: magyarázható önkényesen mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek.” (2. Péter 1,16-21)

ADVENTUS DOMINI – ELJÖTT/ELJÖN A MESSIÁS!


ADVENTUS DOMINI – ELJÖTT/ELJÖN A MESSIÁS!
A felvétel 2014. december 7-én vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet adventi istentiszteletén.
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg egy asszony szül, de honfitársainak maradéka haza fog térni Izráel fiaival együtt. A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség!” (Mikeás 5,1-4)

BOYZLESS VOICE – KARÁCSONYI KONCERT KISPESTEN

Meghívó Boyzless 212x300 BOYZLESS VOICE   KARÁCSONYI KONCERT KISPESTEN
BOYZLESS VOICE – KARÁCSONYI KONCERT KISPESTEN
A csodálatos hangzású Boyzless Voice, a férfihangnélküli női kamaraegyüttes részvételével Karácsonyi Koncertre kerül sor 2014. december 21-én vasárnap 17 órakor, a Kispesti Baptista Gyülekezet templomában. Erre az alkalomra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
Az együttes tagjai: Brebovszky Klára – karvezető, szoprán, Földi Veronika – szoprán, Bede Blanka – szoprán, Mayer Blanka – mezzo, Mészáros Gyöngyvirág – mezzo, Szűts Melinda – mezzo, Balla Marcsi – alt, Nagy Ildi – alt
Ezt írják magukról: Változatosság. Nyitottság. Fiatalos lendület. Jellemzők, melyek kórusunk alappilléreit képezik alakulásunk óta, és szolgálnak útmutatóul zenei pályafutásunk jövőbeli célkitűzéseihez is.
Változatosság; hiszen több műfajban, korszak- és stílushatárokon átívelő repertoárral kínáljuk közönségünknek a vokális zene legjavát. Legyen az jazz, pop, gospel, népdalfeldolgozás vagy klasszikus kórusmű, a Boyzless Voice egyedi hangzásvilágával a zenei sokféleség elvét követve megszólaltatja mindazt, mely értékes, izgalmas és szórakoztató.
Nyitottságunk nemcsak repertoárunk zenei összetettségében mutatkozik meg; célközönségünk és fellépéseink jellegének változatossága is megkívánja a folyamatos újítást, a flexibilitást, a kihívások keresését. Egy fesztiválon, esküvőn, egyházi vagy jótékonysági rendezvényen más és más elvárásoknak kell megfelelni, melyhez elengedhetetlen ez a fajta alkalmazkodóképesség.
A Boyzless Voice fő ereje azonban dinamizmusában, fiatalos lendületében rejlik. 2009-es alakulása óta együttesünk új tagokkal, új színekkel lett gazdagabb; a mostani csapat a fiatal énekes-generáció klasszikus és jazz képzettségű művészeinek és egyéb végzettségű, zenével komolyabban foglalkozó fiataloknak közös alkotópontjává érett. Együtt zenélünk, közös hangon, közös ritmusban.

MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ: “TISZTELET A BÁTRAKNAK” – (1-2. rész)

MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ: “TISZTELET A BÁTRAKNAK” – (1. rész)
Interjú Mészáros Kálmán lelkipásztorral, teológiai tanárral, egyháztörténésszel, a magyar baptisták korábbi vezetőjével…

MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ: “TISZTELET A BÁTRAKNAK” – (2. rész)
Interjú Mészáros Kálmán lelkipásztorral, teológiai tanárral, egyháztörténésszel, a magyar baptisták korábbi vezetőjével…

“Halottak napja” helyett “Örök élet vasárnapja”


JÉZUS EZT MONDTA: “ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET!”
A “Halottak napja” helyett “Örök élet vasárnapját” tartottunk 2014. november 2-án a Kispesti Baptista Gyülekezetben. Igét hirdetett Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: “Márta ekkor így szólt Jézushoz: “Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten.” Jézus ezt mondta neki: “Feltámad a testvéred!” Márta így válaszolt: “Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus ekkor ezt mondta neki: “Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” Márta így felelt: “Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.” (János evangéliuma 11,21-27)