ISTEN TERVE A HÁZASSÁGGAL ÉS A CSALÁDDAL


ISTEN TERVE A HÁZASSÁGGAL ÉS A CSALÁDDAL
A felvétel 2014. október 12-én vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: “Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle: “Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét?” Ő így válaszolt: “Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?” Majd így folytatta: “Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.” Erre azt mondták neki: “Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon válólevelet neki?” Jézus így válaszolt nekik: “Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.” (Máté 19,3-9)
Helyesbítés: Az igehirdetés közepén ismertetésre kerül egy a főiskolai/egyetemi kollégisták körében készített statisztikai felmérés. Ennek végeredménye, hogy a megkérdezett diákok 95%-a csak futó kalandnak gondolta a szexuális kapcsolat létesítését és mindössze 5%-a gondolta úgy, hogy később összeházasodik a partnerével… (MK)

GYERMEKBEMUTATÁS KISPESTEN


BODÓ MARGARÉTA BEMUTATÁSA KISPESTEN
A felvétel 2014. október 12. vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is! Békesség legyen Izráelben!” (Zsoltárok 127&128)

SZÜLETÉSETEK ÓTA ŐSZ KOROTOKIG ÉN HORDOZLAK


SZÜLETÉSETEK ÓTA ŐSZ KOROTOKIG ÉN HORDOZLAK
A felvétel 2014. október 05-én vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek: Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg… Emlékezzetek vissza az ősrégi dolgokra: én vagyok az Isten, nincsen más, Isten én vagyok, nincs hozzám hasonló! Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik.” (Ézsaiás 46,1-6)

A TEREMTÉS ÜNNEPE: ISTEN MA IS MUNKÁBAN VAN!


A TEREMTÉS ÜNNEPE: ISTEN MA IS MUNKÁBAN VAN!
A felvétel 2014. szeptember 28-án vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor

Bibliai textus: “Jézus így szólt hozzájuk: ‘Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.’ Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nemcsak megtörte a szombatot, hanem saját Atyjának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik: ‘Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok…” (János 5,17-20)

EZ AZ A NAP, AMELYET AZ ÚR RENDELT!


EZ AZ A NAP, AMELYET AZ ÚR RENDELT!
A felvétel 2014. szeptember 21-én vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Nyissátok ki előttem az igazság kapuit! Bemegyek, és hálát adok az ÚRnak! Ez az ÚR kapuja: igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az ÚRtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! Ó, URam, segíts meg! Ó URam, adj szerencsét! Áldott, aki az ÚR nevében jön! Megáldunk titeket az ÚR házából.” (Zsoltárok 118,19-26)

EMLÉKEZZ MEG A NYUGALOM NAPJÁRÓL!


VASÁRNAPI ÜZENET: EMLÉKEZZ MEG A NYUGALOM NAPJÁRÓL!
A felvétel 2014. szeptember 21-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.” (2. Mózes 20,8-11)

KIÉRT JÖTT JÉZUS? – ÉRTED! – ÉRTED?


KIÉRT JÖTT JÉZUS? – ÉRTED! – ÉRTED?
Bibliai textus: “Ha ismernéd az Isten ajándékát és hogy ki az, aki azt mondja neked, ‘Adj innom’, Te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet…” (János 4,10)
A felvétel 2014. szeptember 14-én vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor